Powered by Kleeja

ابزار آپلود ساز


بوسیله این ابزار می توانید آپلودسنتر با تصویر و رنگ بندی دلخواه خود را بسازید.

انتخاب نوع نمایش ابزارتنظیمات نمایش ابزار

انتخاب رنگ پشت زمینه :
اندازه کادر ابزار :       انتخاب رنگ کادر :

ساخت کد ابزار   پیش نمایش ابزار